Tưởng nhớ Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh làm văn tế tế sống Martinô Nguyễn Bá Thông, tức Cố Nổ

Hỡi ôi,

Tháng tận, năm cùng,

Người khôn, của khó.

Trời Kon Tum mưa tuôn,

Đất Springfield (1) lệ nhỏ.

Cuối Tân Sửu, tiễn biệt Cha Thanh,

Tết Nhâm Dần, khóc thương Cố Nổ.

Nhớ Cố Nổ xưa:

Khóc oe oe trên đất An Nam, tử vong đất Mẽo, người đâu xanh vỏ đỏ lòng,

Cười hềnh hệch khắp vùng Youtube, múa mép khua môi, có hay mặt nham mày nhở.

Khoác danh nghĩa Gia tô cố đạo, lên facebook, vung vít ba xàm

Mạo tên tuổi Đạo Thánh Chúa Trời, mượn youtube, nói không mắc cở.

Đâu có hiểu, Vatican mở Thượng Hội Đồng, mời dân Chúa, hãy sống hiệp hành

Nào có biết, đất Sài Gòn có Tổng giám mục, hiểu lòng trời, nài xin soi tỏ.

Nay Cố Nổ

Bẻ cong lời Đức Tổng, xỏ xiên chữ nghĩa sâu xa

Bôi nhọ bậc hiền nhân, vẩn đục trí tâm yên ổn.

Dùng Facebook quảng bá hỗn danh

Xài mạng tin nói năng sàm sỡ.

Mới hay:

Cha Giuse Thanh, vị mục tử nhân từ dễ mến, gặp kẻ bạo hành manh động, thoắt chốc phải lìa chiên

Mác-ti-nô Cố Nổ, kẻ khoác áo thầy tu nhăng cuội, tìm bọn mơn trớn bùi tai, bỗng dưng gặp sự cố.

Nhân Kon Tum, miền đất thượng, đang lúc đau buồn, sinh ly tử biệt, tiễn đưa người mục tử hiền lành

Lìa Bô-phát (1b), xứ Hoa Kỳ, về Việt Nam ăn tết, tống cựu nghinh tân, khai thác tin buồn thành cớ nổ.

Lên facebook múa mép đăng đàn, chửi bới Hội đồng Giám mục, hí hửng khoe khoang,

Mở mạng tin tha hồ phét lác, khuyên răn bề dưới bề trên, vênh vang khua mõ.

Thương thay Bá Thông, buồn thay Cố Nổ:

Kiếp phù sinh, bảy nổi ba chìm,

Mộng vĩnh cửu, thảo lư tam cố.

Phải chi biết hạ mình tam cố, tìm người quý cõi nhân sinh,

Ước gì hay khiêm tốn thảo lư, kiếm thánh nhân nơi địa thổ.

Đừng hợm hĩnh làm sang,

Chớ cầu thân ôm chó. (1)

Ôi thôi thôi:

Đuổi xua người tìm đến, lẽ ấy dễ dàng sao!

Đón rước kẻ mỏi mong, đường này sao mà khó!

Ngày đã mạt, tạ từ nhé Bá Thông!

Năm tàn rồi, đón cọp (3) cùng bạn chó!

Thượng hưởng,

Người Cát Lái

_______________

Chú thích:

(1a) Springfield: là thành phố của giáo xứ St. Boniface, giáo phận Savannah, Hoa Kỳ, nhiệm sở của Lm Martinô Nguyễn Bá Thông.

(1b) Bô-phát: tức giáo xứ St. Boniface.

(2) Hình Linh mục Martinô Thông đăng trên facebook: mặc quần đùi, tay ôm chó:

(3) đón cọp: đón tết Nhâm Dần.