Ai hiểu Ơn Chúa Phục Sinh  là gì …chết liền!!! – khổng đức nhuận ’62

+ Thầy Giêsu hỏi: Bạn chiến đấu ra sao?

– Con phải chiến đấu với chính bản thân mình.

Chúa ơi, cuộc chiến sẽ rất khốc liệt mà thực thế rất chua cay. Bởi vì cứ khoảng 10 trận chiến xảy ra, thì con bị thua nhỏ tới thua to 8, 9 lần. May lắm mới thắng được một lần.

Nhưng con được dạy rằng:  Với Ơn Chúa Phục Sinh trợ giúp, chắc chắn ta sẽ toàn thắng.

Câu kết luận mở ra một chân trời bừng sáng như một rừng ngọn nến chan hòa khắp thánh đường trong Đêm Thánh Phục Sinh..

Nhưng khổ một nỗi…Con  bỗng chới vớinghi ngờ

Chới với là bởi vì không hiểu Ơn Chúa Phục Sinh là gì ?

Làm cách nào để nhận ra Ơn Chúa Phục Sinh ???

Ai hiểu Ơn Chúa Phục Sinh  là gì …chết liền!!!!

Bằng chứng rất thực tế:

Kể từ khi học giáo lý khai tâm cho tới nay…con có thể đã tham dự  khoảng 30 tới 50 Thánh Lễ Phục Sinh, thậm chí 60 tới 70 Thánh Lễ Phục Sinh…

thế mà chưa bao giờ cảm nhận được ơn Chúa Phục Sinh nó ra làm sao cả !!!!

Thêm vào đó, lời dạy khẳng định:

Với ơn Chúa Phục Sinh trợ giúp, chắc chắn ta sẽ toàn thắng. …

Trở thành một mối nghi ngờ to tướng..

Chưa hiểu được Ơn Chúa Phục Sinh

Thì đừng bàn tới chuyện: Ta sẽ toàn thắng..???

Bằng chứng: tôi thua trận dài dài ..và xưng tội liên tu bất tận…….

Và tất nhiên là

Ơn Chúa Phục Sinh vẫn là một ẩn số kỳ bí.

Ta sẽ toàn thắng vẫn còn là vấn đề để nói để nghe, để viết để đọc…

nhưng rất khó thực hiện trong đời sống đạo thường ngày !!!!!

 

Thầy Giêsu mỉm cười: Điều đáng tiếc là người ta quá quan trọng Ơn này, ơn kia ..

Còn lời hứa của Thầy:

 Chính Thầy đây  ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế..

người ta cứ vờ quên đi, rất hiếm khi nhắc nhở. Nếu có nhắc thì cũng nhắc lại như một như vẹt… người nhắc cũng chưa cảm nghiệm được…

Đáng tiếc, đáng tiếc lắm thay!!!