Biết mình sáng mắt chưa – khổng đức nhuận ’62

Trong Tin Mừng Luca 4:18-19 , Thầy Giêsu đã công bố một bản Tuyên ngôn Tin Mừng ngắn nhất thế giới

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,

để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.

Người đã sai tôi đi công bố

cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,

cho người mù biết họ được sáng mắt,

trả lại tự do cho người bị áp bức,

Thầy hỏi con:

– Hiện nay, con biết mình sáng mắt chưa?

Chắc là chưa đâu ạ. Tệ hại hơn nữa, con nghĩ mình bị mù từ lúc mới mới sinh.

Nếu con vẫn cho rằng mình mù tối từ lúc mới sinh cho tới nay… thì Sứ mệnh Loan báo Tin Mừng của Thầy coi như đổ sông đổ biển mất thôi!!!

–  Thầy chỉ cho con biết cách để mắt mình sáng trở lại.

–  Dễ thôi, con chỉ cần tập sống trong tình yêu của Thầy mỗi ngày 15 phút.. dần dần, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác..Một ngày nào đó, con bất chợt  nhận ra khuôn mặt đich thực vô hình của Thầy ngày càng rõ nét hơn…  Như thấy Đấng Vô Hình…

Chính lúc đó, con biết mình được sáng mắt và nhận ra mình là ánh sáng cho trần gian (Mt 5:14)  … dù bên ngoài trước mặt bạn bè, gia đình và xã hội con vẫn như xưa, chẳng có gì đổi thay …. .