Chịu Phép Rửa để làm gì? – khổng đức nhuận ’62

Hôm nay, con xin phép hỏi Thầy trước

–  Thầy chịu Phép Rửa để làm gì vậy?

–  Thầy chịu Phép Rửa để xác minh trước mặt thiên hạ: Thầy chính là con yêu dấu của Cha.
Thầy hỏi lại con… dù rằng giờ đây đã lớn, thậm chí bắt đầu bước vào tuổi xế chiều.

–  Con chịu Phép Rửa để làm gì?

–  Để khỏi tội Tổ tông.

–  Đúng một phần nhỏ. 3 điểm thôi.

–  Ngạc nhiên quá. Con tưởng 10 điểm chứ. Ai chẳng tin như vậy. Con xin hỏi lại Thầy: Còn 7 điểm kia là gì ạ?

–  Dễ quá, để xác minh trước mặt linh mục, cha me, họ hàng…. con chính là con yêu dấu của Chúa Cha.

Nên nhớ: Thầy là trưởng tử và anh em đồng hình đồng dạng với Thầy đấy nhé. Phaolo đã khẳng định:

Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. (Rm 8:29).

–  Tuyệt vời. Thế mà con chưa bao giờ tưởng tượng được vinh dự lớn lao như thế này.

–  Không phải tưởng tưởng mà phải xác tín mãnh liệt : Con chính là con yêu dấu của Cha… để từ nay sống an vui, thoải mái, hạnh phúc trongTình Chúa yêu con… mênh mông như biển Thái Bình … nâng đỡ tình con trong vòng tay thương mến…Ôi tình tuyệt vời…” ngay trong cuộc sống bình thường hàng ngày.