Đào tạo đức tin – khổng nhuận ’62

+  Thầy hỏi: Làm cách nào để đào tạo Đức tin cho Giáo dân

  • Thưa thầy: Theo linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn về việc đạo tạo Đức Tin.

Giáo dân cần phải có một số kiến thức về:

  • Lịch sử Giáo hội Công giáo nói chung và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam nói riêng,
  • Kinh Thánh,
  • Giáo lý,
  • Giáo huấn Xã hội của Giáo hội.

Đây cũng là vấn đề cấp thiết đối với người Công giáo Việt Nam nói chung.

Phương thế thực kiện:

Mạnh dạn tổ chức các khóa thần học sơ cấp, trung cấp, cao cấp cho giáo dân.

+  Thầy trả lời

Tất cả những kế hoạch trên hoàn toàn cung cấp kiến thức thuần túy, cùng lắm cũng chỉ thành thầy dạy chứ rất khó trở thành chứng nhân.

Không tin cứ nhìn các linh mục thì biết ngay, toàn là những sinh viên thần học chính quy đấy!!! thầy dạy hay chứng nhân???

May sao về phần thực hành vớt vát được 2 câu Kinh Thánh

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17)

Bạn ơi, Thầy ở cùng bạn mọi ngày…thế thì bạn tập ở cùng Thầy mỗi ngày đi.

Tập mời gọi Thầy cùng đồng hành với bạn trong bất cứ tình huống nào trong cuộc sống… kể cả khi bạn đang phải chịu đựng cơn đau do bệnh tật gây ra…

Đây mới chính là Hành động Đức tin chính xác và tuyệt vời nhất.

Tất cả những lớp đào tạo như Thần học Giáo dân hay Giáo lý Hôn nhân – Dự tòng… dù bất cứ bài nào cũng phải tìm các quy hướng về ý tưởng cụ thể, nền tảng then chốt này: có Thầy ở cùng bạn thực sự.

Có như thế bạn mới biết thực hành và từ từ cảm nhận bình an và niềm vui sống với Thầy.

Niềm vui này cũng chính là TIN MỪNG mà bạn có thể hân hoan chia sẻ, loan báo cho người khác.

Trích : Giáo dân trở nên chủ thể tích cực loan báo Tin Mừng

 https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-dan-tro-nen-chu-the-tich-cuc-loan-bao-tin-mung-46409#_Toc112248130

Nguồn    https://tramtubensuoi.blogspot.com/2022/09/ao-tao-uc-tin.html