Loan báo Tin Mừng là loan báo Tin Mừng gì? – khổng đức nhuận ’62

Thầy hỏi con nhé:

–  Khi loan loan báo Tin Mừng, con loan báo Tin Mừng gì?

–  Con loan báo Thầy đã chịu chết và đã phục sinh.

–  10 điểm học thuộc lòng như vẹt. Nhưng thầy hỏi tiếp: Con nay đã phục sinh chưa?

–  Chỉ khi nào sau khi chết may ra mới nghĩ tới chuyện phục sinh Thầy ơi.

–  Nemo dat quod non habet. Không ai có thể cho cái mà mình chẳng có. Con chưa phục sinh thì lấy gì mà loan báo phục sinh. Phục sinh trên giấy tờ hay trên micro sao được??? Gioan đã ghi lại lời của Thầy:

Thật, tôi bảo thật các ông : giờ đã đến – và chính là lúc này đây – giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa ; ai nghe thì sẽ được sống. (Ga 5:25)

Kẻ chết (phần linh hồn) được sống chính là phục sinh ngay lúc này đây chứ không phải đợi sau khi chết như con tưởng đâu.

 

Vậy thì con loan Tin Mừng Cứu Độ.

– Thầy lại hỏi con: Con nay đã được cứu độ chưa??? Con chới với 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh…. thì lấy gì mà cứu người khác đang cuốn theo dòng sông cuồn cuộn cuộc đời???

Thầy cho con 1 tháng suy nghĩ nhé.

– OK, cho con hẳn 6 tháng tới 1 năm…. Khi nào tìm ra câu trả lời cho cuộc đời của mình, con trả lời cho Thầy hay.