Ơn gọi làm con Chúa – khổng nhuận ’62

Kinh Thánh là lời tỏ tình của Chúa với từng người trên trái đất này

Từ chuyên môn gọi là CÁ NHÂN HÓA

Nếu không cá nhân hóa thì Kinh Thánh chẳng ích gì cho tôi.

Bởi vì toàn nói chuyện về Isaia, Matthêu, Gioan…Thầy Giêsu

Chẳng dính dáng gì với tôi…

Thí dụ : Phero chối Chúa 3 lần… mặc xác ông ấy…cho chết!!!

Nhưng nếu cá nhân hóa thì tôi giật thót mình.

Tôi chối Chúa cà ngàn lần.

Chứng minh: Rước Chúa vào lòng 30 năm..nhân với 50 Chủ nhật bằng 1500 lần.

Cả ngày, cả năm, tôi chỉ thấy tôi làm việc, quyết định mọi thứ. Chúa ở đâu, tôi chẳng quan tâm…

 

Vì thế, khi vào lớp Giáo lý Hôn nhân, hiện đang phụ trách các bài Kinh Thánh, Cầu nguyện, Bí tích , Cánh chung (Tiệc Con Chiên).

dù dạy bài nào mình cũng luôn tìm cách xoay về ngôn sứ Giêremia 1:5

Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”

Này các em dự tòng, các em có lẽ chưa nghe câu này lần nào

Hôm nay tôi đến dây…báo cho các em Tin Vui = Tin Mừng

Đó là: Chúa biết mỗi em, Chúa Thánh hóa mỗi em. Tất nhiên mỗi em đây đích thực là con của Chúa.

Thư thứ nhất Gioan 3:1

Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
– mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.

Đó, mỗi em thực sự là con Thiên Chúa. Không đùa đâu nhé.

 

Như vậy, ơn gọi làm con Chúa

là Nền tảng của mọi ơn gọi mà chúng ta biết sau này.

 

Một em thắc mắc:

Tuyệt quá, nhưng làm sao sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa?

Trả lời: Thiên Chúa là tình yêu

Em hãy sống trong tình yêu Chúa

Thí dụ cụ thể: Em đang ở trong phòng học, tình yêu Chúa bao phủ phòng này.

Em hãy tự  nhủ. Đúng. tôi đang hít thở tình yêu Ngài.

Ra ngoài đường, tình yêu Chúa bao phủ cả bầu trời.

Em hãy tự  nhủ. Đúng. tôi đang hít thở tình yêu Ngài.

 

Chúa không chỉ ở trên trời…

mà Chúa còn bao phủ em suốt cuộc đời..

dù đi chân trời góc bể..

em vẫn ở trong con tim tình yêu của Ngài.