Phép Thánh Tảy – khổng đức nhuận ’62

Thầy hỏi nhé:

Khi chịu phép Thánh Tảy, bạn được gì?

  • Dạ thưa được trở nên con Thiên Chúa.

+  Vậy, trước khi trở nên con Thiên Chúa, bạn là con của ai?

  • Là con của cha mẹ.

+  Thế bạn suy nghĩ gì về câu Tin mừng Gioan 1: 13 :

Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.

Này bạn lưu ý nhé: Bạn được sinh ra không phải do ước muốn của người đàn ông  – là ông bố của bạn đâu nhé.

  • Vậy là con của ai, thưa Thầy?

+  Thánh kinh xác tín: là con của Chúa.

  • Thế thì cần gì phải chịu phép Thánh Tảy nữa.

+  Cần chứ. Vì cần phải công bố trước mặt cộng đoàn: Bạn vốn là con Thiên Chúa. Sau đó, sẽ được lưu vào sổ Rửa tội Giáo xứ.. Sau này sẽ trình khi muốn cử hành Bí Tích Hôn phối chứ.

Bạn nên suy tư cho thật sâu để trở thành xác tín cho chính mình câu Kinh Thánh này

Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
 (1Ga 3:1)