Tên anh em được ghi trên trời – khổng đức nhuận ’62

+  Thầy hỏi: Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời là ghi vào đâu?

  • Thưa Thầy tất nhiên là ghi trên bầu trời cao rộng. Giống như truyền thuyết Vua  Constantin đã thấy cờ Thánh giá chiếu sáng trên trời với hàng chữ : “In Hoc Signo Vinces” = “Với dấu này ngươi sẽ thắng”.

Lại sai nữa rồi bạn ơi. Tên của bạn không được ghi trên bầu trời lồng lộng đâu.

    Mà được ghi vào ngay con tim thổn thức yêu thương của Thầy đó.