Vốn là con Chúa… hay trở thành con Chúa – khổng đức nhuận ’62

Lần này con xin phép hỏi Thầy

Linh mục Ignace de la Potterie, Dòng Tên đã khẳng định:

On ne nait pas enfant de Dieu. On le devient.

Không ai sinh ra là con cái Chúa – chúng ta trở thành con cái Chúa

Thầy nghĩ thế nào?

 Thật ra khi bàn về vấn đề liên quan tới tôn giáo thì luôn luôn có 2 quan điểm chính

Quan điểm Tâm Linh và quan điểm Nhân Loại

  1. Theo quan điểm Tâm Linh: con người mang hình ảnh Thiên Chúa: Bạn vốn LÀ con Thiên Chúa ít nhất là ngay từ trong lòng thân mẫu.
  2. Theo quan điểm Nhân Loại : với thân xác bất toàn Bạn dần dần trở thành con Thiên Chúa.

Lấy Phaolo làm thí dụ:

Rõ ràng là khi bắt bớ Kitô hữu nguyên thủy, Phaolo không hề biết mình là con Thiên Chúa được..

Nhưng sau lần ngã ngựa, Phaolo bắt đầu suy tư, tập sống và dần dần trở thành con Thiên Chúa.

Nhưng điều kỳ lạ là:  Cuối cùng, Phaolô khám phá ra mình là con thiên Chúa từ khuya rồi.

Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ,

và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. (Gl 1:15)   

Đã dành riêng tức là đã thuộc về Chúa rồi.

Chứng tỏ Phaolo đã là con Thiên Chúa từ trong lòng mẹ

Chưa ăn thua, Phaolô còn khám phá ra diều kỳ diệu hơn nhiều:

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta
trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.
(Ep 1:4)  

Chứng tỏ Phaolo đã là con Thiên Chúa trước cả khi tạo thành vũ trụ.

Tóm lại, theo quan điểm nhân loại: Không ai sinh ra là con cái Chúa.

Nhưng theo quan điểm Tâm Linh: bạn đã là con Thiên Chúa từ khuya rồi nhé.

Thầy hỏi thêm để bạn suy tư, cứ suy tư nhiều vào:

Ok, nếu khi sinh ra, bạn không phải là con Thiên Chúa

Vậy bạn THỰC SỰ  là con của ai ???

Là con của bố mẹ?

Đừng hòng, ông bà không hề biết bạn sẽ là nam hay nữ, tính tình ra sao….

Cứ suy tư nhiều vào…