GIÁO XỨ CỦA TÔI – nhiều tác giả

Một sáng kiến bổ ích

Hội đồng giáo xứ đưa ra một sáng kiến thật hay và bổ ích. Không ít bà con trong giáo xứ than phiền : tìm thợ sửa mấy cái lặt vặt trong nhà sao khó quá. Làm nhà, lên tầng hay sửa xe gắn máy, xe hơi…tìm người không khó, thậm chí còn có quyền chọn người, chọn tiệm…Nhà bà V. bị dột hai năm rồi mà chưa sửa được. Nhà bác H. muốn bắt cái công tắc điện, kêu thợ, thợ không tới. Tất cả chỉ vì lý do : công việc nhỏ quá, không bõ! Nhà bà V. chẳng còn ai có thể trèo lên nóc nhà. Bác H. chưa rớ tới điện bao giờ!

Trước tình trạng xem ra ngày càng phố biến này, anh T. trong Hội đồng giáo xứ này ra sáng kiến : thành lập một “địa chỉ” giúp bà con công giáo hay không trong khu xóm sửa những hư hỏng bị các thợ chuyên môn “chê” này. Địa chỉ ghi tên những người có khả năng trong các lãnh vực khác nhau và tình nguyện, ghi tên và địa chỉ những người cần sửa những thứ “lặt vặt”, rồi “môi giới” cho hai bên gặp nhau. Sáng kiến chắc chắn sẽ thành công.

Sáng kiến đã được rao tại nhà thờ. Những việc “lặt vặt” nhưng có ý nghĩa lớn, trong việc góp phần tạo nên bầu khi thân thiện, giúp đỡ nhau, như trong một gia đình. Xây dựng bầu khí gia đình cũng là xây dựng Giáo hội vốn cũng được định nghĩa như một gia đình. Những việc “lặt vặt” như thế này lại chẳng đáng cổ vũ trong thời gian chuẩn bị Năm Đức Tin sao?