GIÁO XỨ CỦA TÔI – nhiều tác giả

Giáo xứ của tôi!

Cha xứ tâm sự trong buổi họp ban Hành giáo nhân dịp chuẩn bị lễ thánh Quan Thày giáo xứ : ngài thường lấy mấy từ “Giáo xứ của tôi” làm chủ đề để nhìn lại mối quan hệ của một cha xứ với cộng đoàn giáo xứ. Cha xứ giải thích : mấy từ này có thể có nhiều ý nghĩa, từ tốt đến xấu, tùy theo thái độ của mình đối với cộng đoàn.

Quả là tệ hại nếu cha xứ xem giáo xứ như một sở hữu riêng, thuộc về riêng mình, do đó có phận sự phục vụ ý định riêng của mình, dĩ nhiên, dưới không thiếu lớp vỏ thánh thiện, còn cha xứ thì tìm cách mọc rễ con, rễ cái, tạo các thứ hàng rào để biến giáo xứ thành giang sơn vĩnh viễn…

Nhưng “Giáo xứ của tôi” cũng có thể, và phải, là lời mời gọi dấn thân hết mình phục vụ và chăm sóc cộng đoàn bề trên đã giao phó. Thời gian, sức lực, tâm trí phải được ưu tiên dành cho cộng đoàn và vì cộng đoàn, làm sao để mọi người trong giáo xứ cũng coi giáo xứ là của họ, nơi mỗi tín hữu tìm được những gì cần thiết để thể hiện ơn gọi của mình và thực hiện sứ vụ được giao. Nhưng cuối cùng, “giáo xứ của tôi”, “giáo xứ của mọi người trong giáo xứ” cũng chỉ là “của tôi”, “của mọi người” một cách tương đối; “của Chúa” mới là tuyệt đối. (Người giáo dân)