Bạn đường – hà quan san ’62

    Trong lúc dọn dẹp phòng làm việc để bàn giao ông gặp lại mớ sổ sách, đồ nghề nằm sâu trong ngăn tủ. Tất cả đều cũ kỹ dưới lớp bụi thời gian. 40, 50 năm rồi còn gì. Một thoáng xôn xao, ông mừng rỡ như gặp lại những người bạn xa xưa với bao câu chuyện đời, chuyện nghề.

   Ông không nhìn những vật vô tri kia như những món đồ cổ, những cái đã qua của một quá khứ. Đâu chỉ là những bóng mát đầy kỷ niệm cùng những lo toan, khó nhọc khi mới vào nghề. Ông muốn cất giữ chúng – một phần ký ức luôn có mặt – như người bạn đồng hành trong năm tháng tới đây, lúc tuổi già chợt đến.