BỎ LẠI CON ĐƯỜNG – vũ quốc tịch ’64

2.000 trước có người thanh niên đến hỏi Đức Giêsu phải làm gì để được sống đời đời. – “Anh về bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo rồi đến đây theo tôi”. Nghe vậy người thanh niên bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải.
1964, một cậu bé như Samuel xưa trong Cựu ước, đã nhanh chóng theo tiếng Chúa gọi vào chủng viện.
1975, cậu bé đã trưởng thành và lòng sao bỗng chòng chành nghiêng ngả theo những biến chuyển dữ dội của dòng đời. Trốn tránh bao câu hỏi, anh không trả lời thật lòng mình. Không phải vì của cải nhưng vì niềm tin đã khác, cái nhìn đã khác. Anh dừng chân, bỏ lại con đường, đứng nhìn mà không thấy Người đã gọi anh vẫn ở đó, cuối con đường.