Cuồng tín – hà quan san ’62

    Mấy chục năm nay ông làm toàn những việc lành: lần chuỗi, rước kiệu, sinh hoạt các đoàn thể… Vậy mà mấy ông bạn hay lui tới các “nhóm tiến bộ” lại nói ông “chưa tiến bộ”, phải thay đổi cách sống đạo, còn đưa ra mấy “mô hình” gì đó tận bên Nam Mỹ.

     Tuần rồi, tình cờ ông đọc trên báo Công giáo và Dân tộc số 1895 bài diễn văn khai mạc Mật tuyển viện năm 2005 của ĐHY J. Ratzinger: “…Có một đức tin rõ ràng, theo kinh Tin kính của Giáo hội, lại bị gán cho nhãn hiệu cuồng tín”. Đọc xong ông mỉm cười ngẫm nghĩ: “Chưa tiến bộ” dù sao vẫn…tiến bộ hơn cuồng tín!