Dấu thánh giá – hà quan san ’62

Ngày còn bé chị vô cùng ngưỡng mộ những hạnh tích anh hùng lẫm liệt của các Thánh tử đạo tiền nhân: hiên ngang giữa pháp trường xưng tụng Danh thánh Chúa. Lớn lên, nhiều lần nơi hàng quán, chị muốn làm Dấu thánh giá trước khi ăn nhưng không sao nhấc nổi bàn tay nhỏ bé đặt lên trán.