ĐƯỜNG ĐI – hà quan san ’62

Ông đi Đông, đi Tây. Đã hai lần bước qua ngưỡng cửa Năm thánh nơi Đền thánh Phêrô, Vatican. Hai lần quỳ hôn Mộ Thánh Chúa mãi tận bên Giêrusalem. Vậy mà có một đoạn đường thật ngắn, chỉ vài mét thôi, từ chỗ quỳ đến tòa giải tội, ông phải mất gần ba mươi năm mới đi đến được.