THẦN HỌC – hà quan san ’62

Năm 19 tuổi, ông tạm biệt mái trường Tiểu chủng viện thân yêu. Cầm trên tay lá đơn xin hồi tục cha Bề trên vừa ký, ông đến núi Đức Mẹ, tượng thánh Giuse giữa hàng cây trầm mặc: Con sẽ không trở về đây nữa, xin Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng đi với con suốt cuộc đời.
Năm 27 tuổi, bước ra cổng trại tù binh, giấy phóng thích trên tay, ông vẫn thì thầm lời nguyện cũ.
Hơn nửa cuộc đời ông mải mê làm đẹp cho đời, cho đạo. Chưa một lần đọc, hiểu thấu đáo các bài Thần học về lòng nhân từ, sự quan phòng của Chúa nhưng trên mọi nẻo đường đã qua, ông vẫn thấy bàng bạc đâu đó, những bài Thần học cổ kính kia dường như đã hóa thân, thấm vào từng trang sách đời ông.