Kiêng thịt – hà quan san ’62

 Thứ sáu, đám thanh niên… bỗng dưng muốn ăn thịt chó nên rủ nhau chạy qua giáo phận kế bên nơi không có qui định kiêng thịt ngày thứ sáu. Thôi cũng được, để bọn trẻ khỏi áy náy lương tâm. Nhưng Thánh Phêrô cập nhật sổ sách thế nào đây khi bổn đạo cứ đi lánh tội kiểu này?