LỊCH SỬ HÌNH THÀNH QUYỂN KINH THÁNH – Linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh ’55

Anh em Ex Luro thân mến

Để đọc và hiểu được phần nào nội dung đồ sộ, vô cùng phong phú của cuốn Kinh thánh (gồm Cựu ước và Tân ước) chắc hẳn đã hơn một lần chúng ta tìm đọc cũng như tham dự các khóa học về Kinh thánh với nhiều trình độ khác nhau.

Web Ex Luro hân hạnh giới thiệu cuốn Lịch sử hình thành quyển Thánh kinhcủa Linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Cuốn sách không dày nhưng đủ cho bạn đọc một cái nhìn khái quát, một sự hiểu biết cần thiết về Lịch sử hình thành quyển Thánh kinh do tác giả đúc kết từ nhiều nguồn tư liệu. Đây chính là cuốn sách chúng ta cần đọc để tự trang bị những kiến thức bước đầu cần có để tiếp cận cách mạch lạc các kho tàng vô giá tàng ẩn trong hai bộ sách cổ kính kia.

Đặc biệt, đây là một trong hàng chục tác phẩm của một ex Luro nổi tiếng, Huynh trưởng Nguyễn Văn Trinh lớp 55, niên khóa 1963-64 mà nhiều thế hệ ex luros đến nay vẫn chưa quên.