Lễ Giỗ 144 năm Cha Bề Trên Tiên Khởi và Lễ Giỗ Mãn Tang Cha Phaolô Lê Tấn Thành

7/10/2021:
LỄ GIỖ 144 NĂM CHA BỀ TRÊN TIÊN KHỞI THÉODORE LOUIS WIBAUX
VÀ LỄ GIỖ MÃN TANG CHA BỀ TRÊN PHAOLÔ LÊ TẤN THÀNH

Ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi 07 tháng 10 hàng năm là ngày lễ giỗ của cha Théodore Louis Wibaux, Bề trên Tiên khởi và là Đấng sáng lập Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn. Hôm nay cũng là Lễ giỗ mãn tang cha Phaolô Lê Tấn Thành, nguyên Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Saigon. Do tình hình dịch Covid, chỉ có bốn anh em đại diện Ex Luro đến viếng mộ cha Wibaux và cầu nguyện tưởng nhớ cha Bề trên Phaolô.