Ngày Truyền thống Ex Luro – Đặc Biệt 1.5.2020

Ngày Truyền thống Ex Luro
Đặc biệt 1.5.2020

Năm nay Ex Luro Sài Gòn mừng Ngày truyền thống 1.5 trong khung cảnh rất đặc biệt, chỉ với 14 anh em đại diện các lớp. (theo qui định phòng chống Covid 19). Buổi viếng Chúa thay vì Thánh lễ với câu kinh, tiếng hát cầu cho Giáo hội, các vị ân sư, anh chị em gia đình Ex Luro và đặc biệt xin Chúa cho cơn đại dịch chóng qua. Ngày xưa đã bao lần viếng Chúa – cũng nơi nhà nguyện thân yêu này – nhưng chắc buổi viếng Chúa sáng nay sẽ lưu lại trong anh em một cảm nghiệm khó quên.

Tiếp đó anh em đến núi viếng Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Đây là điểm đặc biệt thứ hai trong ngày Truyền thống. Ngày còn trong trường chúng ta viếng núi Đức Mẹ và Thánh cả vào các tối thứ tư, thứ bảy. Hôm nay anh em đến viếng hai Đấng dưới cái nắng Sài Gòn gay gắt. Sau đó anh em viếng mộ Cha Wibaux, vị đại ân nhân không chỉ của Chủng viện Saigon mà của cả Giáo hội Việt Nam.

Ngày truyền thống Ex Luro lịch sử (cầu mong đừng có lần thứ hai) kết thúc tốt đẹp với “bữa tiệc” rất nhỏ nhưng ấm áp tình “Anh em sum họp một nhà”.