Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2020

TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2020

Ngày 13.12.2020, Chúa Nhật III Mùa Vọng tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP. Cha Phaolô Nguyễn Bá Khánh, Gp. Dalat hướng dẫn tĩnh tâm về đề tài Gia đình. Theo thông lệ, sau mỗi buổi tĩnh tâm Mùa Vọng và Mùa Chay hàng năm, theo lời mời của anh chị Nguyễn Thanh Liêm cùng lớp, anh chị em lớp 62 (thường là lớp đông nhất dự tĩnh tâm) và Ban đại diện Ex Luro đến dự bữa cơm trưa thân mật tại tư gia.