TUẦN NÀY CHÚA NÓI

Chúa Nhật XXVI Tn Năm C – Pt. Anthony chu văn bình

Các bạn cựu chủng sinh thân mến, sự chênh lệch giầu nghèo là điều hiển nhiên trong mọi xã hội và tập thể. Ngay cả trong một cộng đồng nhỏ bé như một giáo xứ, ai cũng có thể nhìn thấy được sự chênh lệch giầu nghèo. Vì nhiều lý do khác nhau đã đưa...

Xem thêm

BAN BIÊN TẬP