Bài chia sẻ Lễ Chúa Về Trời – Pt. Anthony chu văn bình ‘62, TTCGVN, GP Orange, USA

      Các bạn cựu chủng sinh thân mến, ai trong chúng ta cũng đã từng có kinh nghiệm chia tay với người thân yêu hay bạn bè trong những hoàn cảnh khác nhau, chẳng hạn như tang chế, định cư, cưới xin, nghỉ hưu, con cái đi học xa, vv. Hầu hết, các lần chia tay đều đem lại bùi ngùi xúc động. Ngày hôm nay chúng ta mừng Chúa về trời, và cũng là ngày chúng ta cùng với các môn đệ “chia tay” với Chúa Giêsu.

     Qua các bài đọc hôm nay chúng ta có được hai trình thuật về sự kiện Chúa Giêsu lên trời. Bài Tin Mừng kể lại sự kiện này ở phần cuối của Phúc Âm theo Thánh Luca, khép lại những năm tháng Chúa Giêsu đã sống ở thế gian, nhưng trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Luca kể lại ngay phần đầu, khởi đầu cho sứ vụ mới của Giáo Hội.

     Một trong những điểm khác nhau về hai trình thuật này, đó là, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu về trời vào ngày thứ nhất trong tuần, ngay sau khi Ngài sống lại. Sách Tông Đồ Công Vụ thì lại khác. Chúa Giêsu lên trời sau khi “đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày.” Theo những nhà chú giải Thánh Kinh, bốn mươi là con số mang tính cách biểu tượng: dân Do Thái lưu lạc trong sa mạc 40 năm; Môsê lên núi Sinai gặp Thiên Chúa 40 ngày; Chúa Giêsu chay tịnh và cầu nguyện trong hoang địa 40 ngày.

     Sau khi sống lại Chúa Giêsu còn ở với các Tông Đồ 40 ngày để cùng ăn uống và dạy bảo các ông. Một trong những việc quan trọng mà Ngài đã thực hiện trong thời gian này, đó là chọn Phêrô và cắt đặt ông làm đầu Hội Thánh, “Phêrô, con là đá. Trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” Trong những ngày cuối trước khi về trời, Chúa dặn các ông hãy trở về Giêrusalem để chờ Thánh Thần Chúa, Đấng mà Chúa Cha sai đến, sẽ làm phép rửa cho các ông, và đó cũng là khởi đầu cho một sứ vụ mới của Hội Thánh ở trần gian.

     Trở lại với câu chuyện Chúa Giêsu về trời, cả hai bài đọc đều nhấn mạnh đến sứ điệp Chúa đã để lại, đó là, “các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất.” Các Tông Đồ đã đón nhận sứ điệp đó và hân hoan trở về Giêrusalem chờ đợi ngày Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

     Khi “chia tay” Chúa Giêsu, các Tông Đồ đã không bùi ngùi như nhiều người chúng ta khi phải chia tay người thân hay bạn bè, nhưng các ngài đã hân hoan, trước hết là Chúa về trời đem đến cho các ông hy vọng sau này, khi hoàn tất sứ vụ của mình, các ngài sẽ được sum họp với Chúa ở trên trời. Một lý do khác mà các Tông Đồ đã hân hoan, đó là được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần và làm chứng cho Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi. Đây không phải là sứ vụ dễ dàng vì nó đòi hỏi phải hy sinh, ngay cả mạng sống mình. Các ông biết điều đó nhưng vẫn hân hoan vì được hy sinh cho Chúa là niềm vinh dự của người môn đệ.

     Cũng như các Tông Đồ, chúng ta được Chúa giao phó cho sứ vụ làm chứng nhân cho Ngài, dĩ nhiên sẽ với nhiều gian truân thử thách, nhưng chúng ta không nên sợ hãi, mà phải hân hoan vì đây chính là đặc ân được hy sinh cho Chúa.

Dear Ex-Luros,

Jesus’ last words to his disciples point to the key mission and task he has entrusted to his followers on earth – to be his witnesses and ambassadors to the ends of the earth so that all peoples, tribes, and nations may hear the good news that Jesus Christ has come to set us free from sin, Satan, and death and has won for us a kingdom of peace, joy, and righteousness that will last forever.

How can we be effective witnesses for Christ? Jesus told his disciples, “You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you – and you shall be my witnesses… to the end of the earth”. Jesus gives his followers the same power he received when the Holy Spirit came upon him and anointed him at the beginning of his mission. The Gospel is the power of God, the power to release people from their burden of sin, guilt, and oppression, and the power to heal, restore, and make us whole. Do you believe in the power of the Gospel to change and transform your life?