CÁC MỐI PHÚC (CN6 Tn C) – Pt. Anthony Chu Văn Bình ,62, TTCGVN, GP Orange, USA

Các bạn Cựu Chủng Sinh Thân mến,

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay,  Giáo Hội cho chúng ta tường thật của Lu-ca về các mối phúc. Thoạt nhìn, tường thuật của Lu-ca có vẻ khác biệt đáng kể cả về nội dung và văn phong so với tường thuật của Mát-thiêu. Mát-thiêu đề cập đến tám mối phúc truyền thống, cộng với một mối phúc nhắm vào những người đau khổ vì đức tin. Lu-ca chỉ liệt kê bốn mối phúc nhưng thêm bốn mối họa.

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó…, bây giờ đang phải đói…, bây giờ đang phải khóc…, khi vì con Người mà bị người ta oán ghét…” (Lc6:20-22) ( Bản dịch của Lm N.T.Thuấn)

“Phúc cho những kẻ có tinh thần khó nghèo (Mt. 5:3)

Mặc dù Mát-thiêu và Lu-ca đồng ý rõ ràng về hình thức chung của sự dạy dỗ ban đầu của Chúa Giê-su, nhưng dường như vẫn có sự khác biệt rõ rệt trong cách hiểu quan điểm của họ về chính xác những gì Chúa Giê-su dự định trong các mối phúc. Khi tường thuật về các mối phúc, Matthêu đặc biệt chú ý đến các chiều kích tâm linh, những người nghèo trong tâm hồn, những người trong sạch, những người đói và khát sự công chính. Khi làm như vậy, Mát-thiêu nói rõ một cách rõ ràng rằng Chúa Giê-su sẽ không ca tụng sự nghèo đói về thể chất, cũng không ca ngợi tình trạng suy dinh dưỡng hoặc chết đói. Ngôn ngữ của Mát-thiêu chắc chắn rằng Chúa Giê-su đang nói theo nghĩa bóng chứ không phải theo nghĩa đen.Vì vậy, những người nghèo về tinh thần là những người tự do nhìn nhận sự phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa trong mọi sự.

Trái lại Luca nói đơn giản về người nghèo, người đói, người khóc. Ông không thêm các cụm “trong tinh thần” hoặc “trong trái tim”. Lu-ca hết sức đề cao tình trạng nghèo khó triệt để của các tín hữu thời Giáo hội sơ khai. Nhiều người trong Giáo hội sơ khai nhận thấy mình bị gia đình và xã hội tẩy chay vì đã theo Ki-tô-giáo. Bị cắt đứt về mặt xã hội và kinh tế, họ sẽ thực sự cảm nghiệm được sự cay nghiệt của nghèo đói, thù hận và sự tố cáo mà Thánh Luca đã mô tả trong các mối phúc, chính vì đã tin nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của họ.

Bạn thân mến, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, quả quyết cho chúng ta, những người theo Chúa,  cũng như đã quả quyết cho các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Đức Ki-tô phần thưởng chắc chắn trên Quê Trời.

Today’s Liturgy of the Word, the Church gives us Luke’s version of the beatitudes. Luke’s version seems to vary considerably in both sunstance and tone Matthew’s rendition. Matthew mentions eight traditional beatitudes, plus one directed at those who suffer for the faith. Luke lists only four beatitudes but adds four woes.

Though Matthew and Luke clearly agree on the general format of Jesus earliest teaching, there still seems to be a marked difference in their perspective understanding of precisely what Jesus intended in the beatitudes. In his account of the beatitudes, Matthew calls particular attention to this spiritual dimensions of the traits Jesus single out for devine approbation, the poor in spirit, the clean of heart, those who hunger and thirst for righteousness. In doing so Matthew make it unequivocally clear that Jesus would neither prasing penury of physical poverty, nor extolling malnutrition or starvation. Matthew’s language leave no doubt that Jesus was speaking figuratively not literally.

Luke, on the other hand, speak simply of the poor, the hungry, the weeping. He add no qualifying phrases such as “in spirit” or “in heart” to suggest a merely figurative interpretation is called for. Through Luke had great admiration for the radical poverty put into practice by the early Church,. Many in the early Church found himself ostracized by their families and society for embracing Christianity. Cut off socially and economically, they will in fact experience the tangible of poverty, hunger, enmity and denunciation that Luke described in the beatitudes, precisely for having accepted Jesus into their lives.

Dear Ex-Luros, today’s Liturgy of the Word affirms for us, who follow the Lord, as well as for the disciples who left everything and followed Christ, God’s reward.

Thân ái trong Đức Ki-tô.