Canh Thức và Sẵn Sàng -Pt. Anthony chu văn bình ‘62, TTCGVN, GP Orange, USA

Suy Niệm CN XIX Tn Năm C

Các bạn cựu chủng sinh thân mến,

Nhiều người cho rằng đời sống đạo, hay nói cho chính xác, sự chuẩn bị cho ngày rời bỏ thế gian này sẽ dễ dàng hơn nếu Chúa cho biết chính xác ngày giờ Chúa gọi chúng ta, hay khi nào tận thế sẽ xảy ra. Thực ra đây không phải là lối sống thực tế vì làm như thế xã hội sẽ vô cùng xáo trộn. Nhiều người sẽ ăn ở lăng loàn trác tác, rồi đợi đến gần giờ chết mới bắt đầu hồi tâm, ăn năn hối cải. Không ai có thể tưởng tượng nổi một đời sống sẽ kinh hoàng như thế nào khi phải đối phó với những cảnh cướp của giết người hoành hành khắp mọi nơi. Kẻ mạnh sẽ thắng, và kẻ yếu có thể bị giết chết trước giờ Chúa ấn định cho mình. Nếu biết trước được giờ chết của mình là cách tốt hơn, chắc chắn Thiên Chúa đã cho chúng ta biết.

Bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa xác định lời Chúa Giêsu đã phán, là không ai có thể biết được “ngày và giờ đó” (Mt 24:36), và nhắc nhở chúng ta phải luôn canh thức và sẵn sàng. Đây chính là thái độ của người đầy tớ chờ đợi chủ trở về. Anh ta thắt lưng và cầm đèn cháy sáng trong tay. Khi chủ gõ cửa anh, anh mở ngay cho chủ vào. Bài đọc một ngày hôm nay cũng nhắc lại hình ảnh này của người Do Thái trong đêm Vượt Qua. Còn chúng ta, chúng ta muốn Chúa nhìn thấy mình đang canh thức và sẵn sàng như thế nào?

Trước hết chúng ta nên cố gắng hoàn tất công việc của mình. Thiên Chúa tạo dựng và đặt để chúng ta vào trong hoàn cảnh hiện tại để thực hiện sứ vụ Ngài trao ban. Mỗi sứ vụ là một đặc ân và cũng là thách đố kéo dài suốt đời người. Nhiều người may mắn hoàn tất sứ vụ cách tốt đẹp, nhưng nhiều người khác phải bỏ lại dở dang. Tuy nhiên điều Chúa muốn nơi chúng ta, đó là liên lỉ thi hành công việc của mình.

Điểm thứ hai Chúa mong đợi nơi chúng ta, đó là biết làm hòa với tha nhân. Một linh hồn không thể thanh thản ra đi nếu vẫn còn vướng mắc hận thù với những người ở lại. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Êphêsô nói rằng, “chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (4:26). Thật là đáng tiếc khi ánh mặt trời sau cùng đã tắt rồi mà vẫn chưa làm hòa xong với nhau. Hơn nữa, chúng ta lại không biết được buổi hoàng hôn đó là ngày nào.

Điểm sau cùng Chúa mong đợi nơi chúng ta, đó là hãy làm hòa với Ngài. Nếu không làm hòa với Ngài khi đang còn ở đời này, liệu rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta đứng trước tòa Chúa ở đời sau. Nếu muốn khẩn cầu ơn Ngài tha thứ, chúng ta nên thực hiện ở đời này. Ở đời sau, chúng ta sẽ không còn đặc ân đó nữa.

Biết được ngày giờ Chúa gọi chúng ta hay khi nào tận thế sẽ xảy ra có lẽ không quan trọng bằng sống trong canh thức và sẵn sàng. Thành tâm chu toàn sứ vụ Chúa trao phó, sống hòa thuận với tha nhân, và trong ân nghĩa với Thiên Chúa chắc chắn sẽ là cách chuẩn bị tốt cho chuyến ra đi sau cùng của chúng ta.

Dear Ex-Luros,

There was so much that grabbed my attention in the Gospel reading today. But what mostly sticks with me is the notion of having intentionality. Jesus begins the gospel story by telling his disciples that God wants to give them the kingdom – a life better than could possibly be imagined and one that doesn’t ever go away. But, there is a catch. I imagine Jesus saying, “Living fully in the Kingdom of God will require some work on your end. It is here for you right now in this very life you are presently living, but you must make a movement towards it in order to experience it. There must be purposeful intention on your part.”

The language that Luke emphasizes such as preparation, keeping watch, and being a faithful and prudent steward seems to be pointing to a way of life rather than a time bound achievement we are used to in today’s world. It would be impossible to stay awake 24 hours a day, 7 days a week preparing and keeping watch. Rather, modifying the way we live, think, work, relate, and feel in a way that intentionally moves towards God at a fundamental level puts us in a 24/7 position. It seems to me like it’s an intentional movement towards, rather than an achievement focus “I’ve made it” attitude that is necessary to experience the Kingdom of God. This seems apparent when Peter asks Jesus (almost with a certain kind of arrogance) if his parable applies just to them or to everyone. And Jesus’ masterful answer lets the disciples know that this applies to everyone. Almost as if to say, “just because you are in the inner circle, doesn’t mean you are different.” This is intentional work for everyone.

After reading Luke’s Gospel a few times it seems to be telling me that the “Kingdom of God is at hand” right here and now – today! But, in order for me to realize the Kingdom I need to do my part because God is already meeting me here. I just need to have faith that God is not just “out there” but also “in here” and I need to have a 24/7 way of life that makes an intentional movement towards God.

Thân ái trong Đức Kitô