Cầu Nguyện Để Hiểu Biết Thêm về Thiên Chúa -Pt. Anthony chu văn bình ‘62, TTCGVN, GP Orange, USA

Suy Niện CN XVII Tn Năm C

     Các bạn cựu chủng sinh thân mến,

Một trong những nhu cầu tự nhiên của con người đó là nhu cầu nói chuyện với người khác và được người khác nói chuyện với mình. Đối với những người thân, chúng ta cần phải có thời gian để chuyện trò với họ để hiểu biết họ hơn và để yêu mến họ hơn. Cầu nguyện cũng thế. Tự bản chất, cầu nguyện là chuyện trò cùng Chúa, không phải để thay đổi thánh ý của Ngài, nhưng là để hiểu biết Chúa hơn và giúp chúng ta thuận theo thánh ý của Ngài. Đây chính là một trong những chủ đề trong các bài đọc Chúa Nhật tuần này.

     Trước hết là bài đọc một. Sách Sáng Thế trình thuật câu chuyện Abraham “mặc cả” với Thiên Chúa để giúp cho hai thành Sôđôma và Gômôra có thể thoát được cơn thịnh nộ và sự trừng phạt của Thiên Chúa. Những người dân trong hai thành này làm nhiều sự dữ và ghê tởm trước mặt Thiên Chúa và người ta. Biết trước được ý định của Thiên Chúa là sẽ cho lửa và diêm sinh thiêu hủy hai thành này, Abraham tìm gặp Chúa và “mặc cả” với Ngài. Ông bắt đầu với con số 50 người, “Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao?” Từ con số 50, Abraham đã “trả giá” xuống 45, 40, 30, 20, và cuối cùng là 10. Mỗi lần Abraham “trả giá”, Thiên Chúa đều chấp nhận và chiều theo lời kêu xin của ông. Các nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng có thể câu chuyện mang tính cách minh họa, không thực sự xảy ra như đã được ghi chép, nhưng qua việc Abraham chuyện trò với Chúa để mặc cả hay trả giá, chúng ta nhận ra được Thiên Chúa là Đấng nhân từ và đầy lòng thương xót, sẵn sàng làm tất cả để che chở cho người lành, nhưng Ngài cũng là một Thiên Chúa không chấp nhận để cho sự dữ lan tràn.

     Tiếp tục với chủ đề cầu nguyện, bài Tin Mừng trình thuật Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ Kinh Lạy Cha. Một trong những điểm quan trọng mà các nhà chú giải Thánh Kinh muốn nhấn mạnh, đó là Thiên Chúa là “Abba” của chúng ta. “Abba” là danh từ mà người con gọi cha mình. Chữ đồng nghĩa có thể là “Daddy hay Ba ơi.” Chúa Giêsu đã có ý chọn chữ này để tránh chữ “πατέρα – patera,” cũng có nghĩa là cha, vì nó thường được dùng để chỉ các hoàng đế La Mã, mà người dân buộc phải gọi là người cha của dân tộc, một hình ảnh độc tài và tàn bạo trong xã hội. Thiên Chúa là “Abba” mà Chúa Giêsu mạc khải cho các môn đệ trong Kinh Lạy Chúa không thể bị đồng hóa với một hoàng đế La Mã. Ngài là một Abba nhân từ, trung tín, và yêu thương con cái Ngài trong một tương quan mật thiết. Đó là hình ảnh trung thực của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn chúng ta có được mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha.

     Ngài hơn hẳn người bạn bị quấy rầy trong đêm khuya như được Chúa Giêsu kể trong dụ ngôn. Người này dậy lấy bánh cho bạn mình vì sợ bị tiếp tục quấy rầy, nhưng Thiên Chúa là Abba sẽ đáp ứng lời kêu xin của chúng ta, không phải vì Ngài sợ bị quấy rầy, nhưng vì Ngài là Abba trong tương quan mật thiết với chúng ta. Chúa Giêsu còn nhấn mạnh thêm, “Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.”

     Mặc dù Thiên Chúa biết rõ mọi nhu cầu của con người, nhưng chúng ta vẫn phải cầu xin, không phải để thay đổi ý định của Thiên Chúa, hoặc nói cho Ngài biết việc cần phải làm, nhưng là để nhận ra con người giới hạn của mình cần đến Thiên Chúa, nhận ra thánh ý của Ngài, và quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình để thuận theo ý muốn của Thiên Chúa.

            Dear Ex Luros;

We can approach God confidently as a Father who loves us

Jesus teaches us to address God as “our Father” and to confidently ask him for the things we need to live as his sons and daughters. We can approach God our Father with confidence and boldness because Jesus Christ has opened the way to heaven for us through his atoning death and resurrection. When we ask God for help, he fortunately does not give us what we deserve. Instead, he responds with grace (his favor and blessing) and mercy (pardon and healing). He is kind and forgiving towards us and he expects us to treat our neighbor the same.

We can pray with expectant faith and trust in the Father’s goodness

We can pray with expectant faith because our heavenly Father truly loves each one of us and and he treats us as his beloved sons and daughters. He delights to give us what is good. His love and grace transforms us and makes us like himself. Through his grace and power we can love and serve one another as Jesus taught – with mercy, pardon, and loving-kindness.