Chúa Nói Gì Với Chúng Ta – CN4 Vọng C – Pt. Anthony Chu Văn Bình’62, TTCGVN, GP Orange, USA

Các bạn cựu chủng sinh thân mến, chúng ta bước vào tuần lễ cuối cùng của mùa Vọng, thời gian để dọn mừng Đại Lễ Giáng Sinh rất ngắn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại cho chúng ta một cuộc gặp gỡ rất đặc biệt giữa Đức Mẹ Và Bà I-sa-ve. Cả hai đều đang mang thai cách diệu kỳ: Bà I-sa-ve mang thai trong lúc tuổi già, còn Mẹ Ma-ri-a thụ thai  do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các bạn cựu chủng sinh thân mến, với quyền năng của Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Bình và các bạn đều luôn có niềm tin vào Chúa và anh chị em chúng ta đều mong ước cho gia đình mình, hay gia đình con cái chúng ta có được an bình thật sự. Bình tin chắc rằng anh em chúng ta và gia đinh sẽ nhận được sự an bình mà Chúa Hài Đồng, mà chúng ta đang trông đợi, sẽ mang đến cho chúng ta và như thế chúng ta sẽ nhận được lời  chúc của bà I-sa-ve “Phúc cho em là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện.”

Bình xin chúc tất cả các bạn cựu chủng sinh một mùa Giáng Sinh anh bình hạnh phúc.

Dear Ex-Luros, as we enter the last week of Advent, the time to prepare for Christmas is very short. In today’s Gospel, Luke recounts to us a very special encounter between Our Lady and Elizabeth. Both were miraculously pregnant: Elizabeth became pregnant in her old age, and Mary conceived by the power of the Holy Spirit. Dear Ex-Luros, with God all things are possible. We all have always had faith in God and we all wish for our families, or our children’s families, to have real peace. Binh is confident that you and your families will receive the peace that the Baby Jesus will bring to us and thus we will receive the blessing of Elizabeth “Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.”

Merry Christmas and Happy New Year

Thân ái trong Đức Ki-tô