CN2 PS – Pt. Anthony Chu Văn Bình ’62, TTCGVN, GP Orange, USA

Các bạn cựu chủng sinh thân mến,

     Một trong những khát vọng tự nhiên của con người, đó là có được sự bình an từ trong tâm hồn ra đến cuộc sống ở bên ngoài xã hội. Người Do Thái ngày xưa, họ thường chào nhau, “Shalom,” mỗi khi gặp gỡ. “Shalom” có nghĩa là “Chúc cho bạn được bình an.” Đây cũng là lời đầu tiên Chúa Giêsu đã chúc cho các môn đệ, khi Ngài hiện ra với họ như đã được trình thuật trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Lời chúc bình an của Ngài không chỉ giản dị là một lời chào hỏi, nhưng đây là lời đầy quyền năng của Thiên Chúa ban bình an cho các môn đệ.

     Một vài phép lạ sau đây có thể giúp chúng ta hiểu thêm về quyền năng của lời Chúa được phán ra. Khi chữa lành cho người mù, Chúa Giêsu chỉ phán, “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi” (Lc 18:42). Lập tức người mù được sáng mắt. Một lần khác, Chúa chữa cho một người què ở bờ hồ Betsaiđa, Ngài cũng chỉ bảo, “Anh hãy chỗi dậy, vác chõng và đi” (Ga 5:8). Anh què đứng dậy vác chõng ra về trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Một phép lạ khác cả thể hơn, đó là Chúa cho Lazarô chết sống lại. Chúa kêu, “Lazarô, hãy ra khỏi mồ” (Gn 11:43). Trước lời đầy quyền phép đó, Lazarô chết đã bốn ngày, từ từ bước ra khỏi mồ với tất cả những khăn liệm đang còn quấn ở trên người.

     Cũng lời nói đầy quyền năng đó, Chúa Giêsu đã hiện ra và nói với các môn đệ, “Bình an cho các con.” Các môn đệ rất cần đến ơn bình an của Chúa Kitô trong lúc này vì các ông đang sợ hãi người La Mã và thành phần lãnh đạo tôn giáo người Do Thái. Họ có thể tìm bắt các ông bất cứ lúc nào như đã bắt Chúa Giêsu đem đi giết. Họ cần có được sự bình an ở trong tâm hồn và khao khát sống trong một thế giới hòa bình. Và Chúa đã hiện ra với họ và ban cho họ ơn bình an hơn lòng họ mong ước. Bình an của Ngài không như thế gian ban tặng, nhưng giúp họ can đảm, sẵn sàng đối phó với khó khăn và bách hại. Ngay cả trong những lúc phải chịu nhiều nhục hình vì danh Chúa, họ vẫn cảm thấy bình an trong tâm hồn để làm chứng cho Chúa.

     Đây chính là bình an mà con người cần phải tìm kiếm trong thế giới ngày hôm nay. Chiến tranh loạn lạc đang xảy ra tại Ukraine làm cho nhiều người đau khổ. Có lẽ khó có thể an ủi được những nạn nhân đã mất đi những người thân yêu, nhà cửa, ruộng vườn, và cả những phần thân thể của mình. Họ là những người cần được nghe Chúa nói, “Bình an cho các con.” Chính lời nói đầy quyền năng này sẽ giúp họ can đảm hơn, tranh đấu cho hòa bình mau được thiết lập lại quê hương của họ.

     Mặc dù không sống trong chiến tranh, nhưng chúng ta đang phải sống với một nền kinh tế loạn lạc, có nạn lạm phát cao nhất hơn 40 năm qua. Vật giá leo thang, không còn là từng tuần hay từng ngày, nhưng là từng giờ. Trong đời sống gia đình, các bậc phụ huynh lo sợ cho sự an nguy của con cái vì tỷ lệ thanh thiếu niên tự tử cao hơn nhiều so với những năm trước đây. Chúng ta cần nghe Chúa nói với chúng ta, “Bình an cho các con.” Với niềm tin vào lời nói đầy quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta có thể vững tin rằng bình an của Ngài sẽ dìu dắt chúng ta vượt muôn nỗi lo âu và sợ hãi.

Live and proclaim the Gospel of mercy in the power of the Holy Spirit
Jesus did something which only love and trust can do. He commissioned his weak and timid apostles to bring the good news of the Gospel to the ends of the earth. This sending out of the disciples is parallel to the sending out of Jesus by his heavenly Father. Jesus fulfilled his mission through his perfect love and obedience to the will of his Father. He called his first disciples and he now calls each one of us to do the same. Just as he gave his first disciples the gift of the Holy Spirit, so he breathes on each of us the same Holy Spirit who equips us with new life, power, joy, and courage to live each day as followers of the Risen Lord.

Thân ái trong Chúa Ki-tô phục sinh Alleluia, Alleluia.