CN6 PS Năm C – Pt. Anthony chu văn bình ‘62, TTCGVN, GP Orange, USA

     Các bạn cựu chủng sinh thân mến, bài Tin Mừng tuần này tiếp nối với bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần trước với ba chủ đề quan trọng: (1) tình yêu là động lực kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa; (2) Đức Chúa Thánh Thần, Đấng Phù Trợ, sẽ đến; (3) bình an trong Chúa.

     Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước, chúng ta được nghe Chúa truyền dạy các môn đệ hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này, Ngài nhấn mạnh đến cách thức và hiệu quả của việc yêu thương, đó là, “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.” Tuân giữ lời Chúa Giêsu truyền dạy là cách tốt nhất thể hiện tình yêu chúng ta dành cho Ngài, và Ngài hứa rằng những người này sẽ được Thiên Chúa yêu mến và ngự ở trong họ.

     Một trong những bản chất tự nhiên của những người đang yêu, đó là họ sẵn sàng làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho nhau. Họ không ngừng tìm hiểu xem người mình yêu đang mong muốn điều gì, và họ cố gắng hết mình để đáp trả lại điều mong muốn đó. Khi con cái kính yêu cha mẹ, họ thường phải để ý xem cha mẹ cần gì, và họ sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để cha mẹ được vui lòng và hạnh phúc. Đây là tình yêu chân thành, không ràng buộc bởi luật lệ. Nếu bắt buộc phải yêu cha mẹ, thì đó là luật lệ, chứ không còn là tình yêu. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu cũng thế. Không thể bị ràng buộc bởi luật lệ, mà là do lòng mến chân thành, và đây chính là tình yêu sẽ kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa.

     Điểm thứ hai là Chúa Cha sẽ ban Đức Chúa Thánh Thần cho các Tông Đồ để làm Đấng Phù Trợ cho các ông, đặc biệt là nhắc nhở các ông về những điều Chúa Giêsu truyền dạy. Ngay từ thuở sơ khai, các tín hữu đã cảm nhận được sự hiện diện sống động Đức Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo Hội. Ngoài ra Đức Chúa Thánh Thần còn hoạt động liên tục nơi các tín hữu, thúc giục họ tìm đến với các bí tích, cách riêng là Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải, để ơn Chúa có thể tuôn đổ trong tâm hồn họ. Có thể chúng ta không cảm nhận được, nhưng ơn Đức Chúa Thánh Thần là cội nguồn mọi nhân đức, giúp chúng ta yêu mến đức tin Kitô Giáo và sẵn sàng làm chứng cho Chúa Kitô. Đây là điều đã được thể hiện nơi đời sống của các thánh, cách riêng là các vị tử vì đạo.

     Điểm sau cùng đó là Chúa Giêsu hứa ban cho các Tông Đồ. Ngài nói, “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng.” Điểm đáng lưu ý ở đây đó là bình an của Chúa khác với bình an mà người đời tìm kiếm. Thông thường, người đời cho rằng, khi không có chiến tranh loạn lạc hay bách hại, đó là bình an, nhưng bình an của Chúa còn cao cả hơn. Ngài biết rằng không nhiều thì ít, các Tông Đồ đều phải trải qua những bách hại vì danh Ngài, nên Ngài sẽ ban cho họ bình an, mà ngay cả những cơn bách hại tàn khốc nhất cũng không thể lay chuyển được ý chí chứng nhân đức tin của các ngài. Đây cũng là bình an mà Chúa muốn ban cho mỗi người chúng ta.

     Niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh tiếp tục giúp chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa để cảm nhận được tình yêu của Ngài ban cho chúng ta qua sự hoạt động của Đức Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ mở lòng mở trí chúng ta để hiểu biết thêm về lệnh truyền của Chúa Giêsu để chúng ta được bình an trong Thiên Chúa.

Dear Ex-Luros, Saint Augustine says the Lord loves each of us as if there were only one of us to love. God’s love for each of us is as real and tangible as the love of a mother for her child and the love of a lover who gives all for his beloved. God made us in love for love – to know him personally and to grow in the knowledge of his great love for us and to love him in return.
      How can we know and be assured of the love of God? The Holy Spirit helps us to grow in the knowledge of God and his great love. The Spirit enables us to experience the love of God and to be assured of the Lord’s abiding presence with us . The Holy Spirit also opens our ears to hear and understand the word of God. Do you listen attentively to God’s word and believe it? Ask the Holy Spirit to inflame your heart with the love of God and his word.

Thân ái trong Chúa Ki-tô Phục Sinh