Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu – Pt. Anthony Chu Văn Bình, 62, TTCGVN, GP Orange, USA

Các bạn cựu chủng sinh thân mến, Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay bát đầu vào Tuần Thánh.

Bài Thương Khó trong Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay trình thuật khá chi tiết về những sự kiện trong cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa Giêsu. Những sự kiện này được kể lại theo thứ tự như sau: (1) Chúa Giêsu thiết lập Phép Thánh Thể; (2) giã biệt các môn đệ; (3) bị bắt trên Núi Cây Dầu và bị Phêrô chối; (4) bị luận phạt và đánh đòn; (5) vác Thánh Giá và chịu đóng đinh; và sau cùng (6) sinh thì và táng xác.

Vì biết được ngày giờ của mình đã gần kề, Chúa Giêsu muốn cùng với các tông đồ của Ngài ăn bữa tiệc sau cùng, chúng ta quen gọi là tiệc ly. Trong bữa tiệc này trước hết Chúa đã thiết lập Phép Thánh Thể để lại Mình và Máu của Ngài làm của ăn nuôi dưỡng các môn đệ và sau này là chính chúng ta. Lời truyền phép của Ngài, “Này là Mình Ta… Này là Máu Ta…” của hai ngàn năm trước, hai ngàn năm sau vẫn được cử hành cách trang trọng trong mỗi Thánh Lễ khắp nơi trên thế giới. Đúng với tên gọi của bữa tiệc “tiệc ly”, Chúa Giêsu đã vừa giảng dạy vừa giã biệt các tông đồ. Phúc Âm Thánh Luca chỉ trình bày vắn tắt, nhưng Phúc Âm của Thánh Gioan thì kể lại cặn kẽ hơn. Hai điểm chính Thánh Luca đã đề cập trong bài Thương Khó, đó là Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ phục vụ trong tinh thần khiêm tốn, và riêng những ai kiên trì với Ngài trong cơn gian nan, sẽ được đồng bàn với Ngài trên nước trời.

Cảnh tiếp theo sau bữa tiệc ly là Vườn Cây Dầu. Nơi đây Chúa Giêsu đã đau buồn đến đổ mồ hôi máu, một cảm súc mãnh liệt trước khi đi vào cuộc khổ nạn. Ngài đã để cho người môn đệ Giuđa phản bội bằng cái hôn, và sau đó là để quân dữ đến bắt người đi. Ngài còn bị một trong những người môn đệ thân tín là Phêrô chối bỏ. Tất cả những sự kiện này đã xảy ra trong đêm tối, biểu tưởng cho sự dữ và sự chết.

Sau khi đã bắt Chúa Giêsu, quân dữ kéo Ngài đi luận tội từ nhà thày thượng tế tới dinh Philatô. Điều mà những người này đã không ngờ, đó là Đấng xét xử thế gian đã hạ mình xuống để chúng tra khảo. Chúng đã tố cáo Ngài là kẻ phản loạn, kêu gọi người dân không đóng thuế cho Hoàng Đế Xêrarê, tự xưng mình là Vua dân Do Thái, là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa. Qua tất cả những lời tố cáo này, Chúa Giêsu rất bình tĩnh, không hề kháng cự, mặc dù phải chịu nhiều cực hình tra tấn. Một số điều chúng ta không ngờ ở đây là những thành phần lãnh đạo đã có thể lừa đảo dân chúng, những người đã từng chịu ơn Chúa Giêsu và ngưỡng mộ Ngài, và xúi dục họ thù ghét Ngài đến độ thà tha tội chết cho tên cướp Baraba chứ không hề có chút thương xót đến Chúa Giêsu. Kể cả Philatô cũng thế, không ngờ ông cũng là người hèn nhát, không dám xét xử theo sự thật, mà để cho sức ép của đám đông khuynh đảo quyết định của mình.

Sau cùng là con đường thập giá dẫn đến cái chết trên Đồi Canvê. Mão gai, roi đòn, khạc nhổ, xô đẩy, và đinh sắt đã liên tục hằn sâu lên thân xác Ngài, nhưng Ngài vẫn không hề kháng cự, chỉ biết kiên trì chấp nhận, không một chút bạo động. Ngài tiếp tục giữ vững bản chất của mình là Con Thiên Chúa, tha tội cho những kẻ đã giết Ngài và hứa nước thiên đàng cho người trộm lành.

Ngài đã sinh thì trên thập giá, nhiều người qua lại, và ngay cả người lính canh cũng thú nhận, “Ông này thực sự là Con Thiên Chúa.” Người Con này có thể dễ dàng đánh bại kẻ thù của Ngài, nhưng đã sẵn sàng chịu nhục hình và chịu chết vì tội lỗi chúng ta.

Các bạn thân mến, Chúa Giê-su đã chết vì tội của mỗi người chúng ta. Trong tuần Thánh này Ngài đang mời gọi bạn và tôi đáp lại tình yêu của Ngài.

The Passion of the Lord

On Palm Sunday in all three liturgical cycles of the year of the Church has us read the full account of the Passion of the Lord. The passion narrative highlights the final trial and condemnation of Jesus by the leaders of his people.
All four Gospels tells the central events of the passion and death of Jesus, but they do so from different perspectives. Matthew and Mark stress the suffering of Jesus; John, and Luke, his compassion and forgiveness. Since this year we read from Luke’s gospel, we will concentrate today on Luke’s account.
Today’s passage begin with the Last Supper where Jesus enjoys his last meal on earth with his closest disciples. There he institute the holy Eucharist as a perpetual promise of his continue presence with them and the Church forever.
All four gospels record Peter’s threefold denial of Jesus and Jesus’ previous prediction of Peter’s eventual betrayal. Only in Luke’s gospel, however, do we see Jesus soft-pedal this craven lack of loyalty on the part of the head of the Apostles. He does so by referring to Peter denial as a temporary setback that, once overcome, will better enable Peter to strengthen his brothers. Luke also downplays the Apostles’ lack of moral support when Jesus needed it most on the Mount of Olives in what Luke alone terms an agony.
Luke’s Gospel is also unique in mentioning the exchange between Jesus and the man crucified with him. In answer to the Good Thief’s request to be included in his kingdom, Jesus replied, “Today you will be with me in Paradise”.This reply of Jesus from the cross is often called “the Gospel within the Gospel” of Luke because it’s so beautiful and dramatically illustrates Luke’s central theme of God’s willingness to forgive totally and completely even in the very last moment of a sinner’s life. To the Gentiles in Luke’s audience who feared God could not forgive them so late in life for so many sins they had committed prior to conversion, it was welcome news indeed.