ĐỨC GIÊSU BỊ HẮT HỦI TẠI NAGIARÉT – Pt. Anthony Chu văn Bình ’62, TTCGVN, GP Orange, USA

Các bạn cựu chủng sing thân mến, bài Phúc Âm hôn nay tiếp nối câu chuyện Đức Giêsu giảng dạy tại một hội đường ở Nagiarét. Trong khi dân chúng rất ngạc nhiên về lời giảng dạy đầy khôn ngoan của Người và các phép lạ Người làm thì chính dân làng Nagiarét lại tỏ ra coi thường Ngài vì họ nghĩ rằng họ quá biết về gốc gác, gia cảnh, và lý lịch của Đức Giêsu. Với đầu óc thủ cựu, lại nặng thành kiến nên họ không thể nhận ra thiên tính nơi con người của Ngài. Một câu chuyện quen thuộc nhưng đáng buồn “Ngôn sứ không được quê hương mình chấp nhận”. Đức Giêsu thật ngạc nhiên vì thấy họ không tin. Ngài rất muốn giúp đỡ họ nhưng cũng đành phải bó tay. Họ chỉ biết nhìn Ngài theo lối nhìn bên ngoài đầy thành kiến, chẳng thấy được những điều sâu lắng bên trong, những cái tinh thần cao thượng, những mầu nhiệm thiêng liêng chân thật.

Bạn thân mến, qua câu chuyện Phúc Âm hôm nay, có lẽ bạn và tôi đều thấy buồn vì Chúa Giêsu đến để cứu chính dân mình nhưng họ đã từ chối. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã ban chính Người Con để ở giữa chúng ta, và trở thành một người hoàn toàn như chúng ta ngoại trừ tội lỗi để làm gương cho chúng ta và dạy chúng ta cách làm con Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để anh em chúng ta có thể noi gương Người và đáp lại tình yêu của Người dành cho mỗi người chúng ta.

Dear Ex-Luros, today’s Gospel continues the story of Jesus teaching in a synagogue in Nazareth. While the people astonished at his wise teachings and miracles, it was the villagers of Nazareth who despised him because they thought they knew too much about his background, his family situation. With their conservative minds and heavy prejudices, they could not recognize the divinity in His person. A familiar but sad story “The Prophet was not accepted by his homeland”. Jesus was surprised to see that they did not believe. He really wanted to help them but had to give up. They could only look at Him in a prejudiced way, unable to see the deep things inside, the noble spirits, the true spiritual mysteries.

Dear friend, through today’s Gospel story, perhaps you and I both feel sad that Jesus came to save his own people but they refused. Let us thank God that he did send His Son to live among us, as one like us in all things but sin, that he might show us by word and example how we are to live as God’s children. And let us pray that we follow his example and respond to God’s love with all our hearts.

Năm cũ Tân Sửu sắp qua và năm mới Nhâm Dần sắp tới, Bình xin chúc Đức Tổng Giuse, các Đức Cha, cùng các cha, và tất cả các bạn đã từng tu học tại Chủng Viện Thánh Giuse năm mới an khang và tràn đầy ân lộc Chúa và Mẹ La-vang.

Thân ái trong Đức Ki-tô