Kinh cầu cho Hòa Bình do Giáo hoàng Phanxicô soạn -Pt. Anthony Chu Văn Bình, 62, TTCGVN, GP Orange, USA

        Lạy Chúa là Thiên Chúa của hòa bình, xin nghe lời chúng con cầu xin!

Trong nhiều năm qua và rất nhiều lần chúng con đã cố gắng

giải quyết xung đột của chúng con bằng sức mạnh và bằng vũ lực.

Chúng con đã trải qua bao nhiêu khoảnh khắc thù hận và tăm tối?

bao nhiêu máu đã đổ ra?

bao nhiêu sinh mạng bị tan vỡ?

bao nhiêu hy vọng bị chôn vùi?

Nhưng mọi nỗ lực của chúng con đều đã vô ích.

Lạn Chúa, giờ đây xin hãy đến cứu giúp chúng con!

Xin ban cho chúng con bình an, xin dạy chúng con hòa bình;

hướng dẫn bước chân chúng con đi trên con đường an bình.

Xin mở rộng tầm mắt và con tim của chúng con,

và cho chúng con can đảm nói lên: “Không bao giờ xảy ra chiến tranh nữa!”;

 “Chiến tranh tàn phá mọi sự”.

Xin khơi dậy trong trái tim chúng ta sự can đảm để thực hiện

những bước cụ thể hầu đạt đến hòa bình.

Lạy Chúa,  là Thiên Chúa của Áp-bra-ham, Thiên Chúa của các Ngôn Sứ,

Thiên  Chúa của Tình yêu,

Ngài đã tạo dựng chúng con và chính Ngài kêu gọi chúng con sống như anh chị em.

Xin ban cho chúng con sức mạnh hàng ngày để trở thành khí cụ bình an;

Xin giúp chúng con biết nhận ra tất cả những ai mà chúng con

gặp trên đường đều là anh chị em chúng con.

Xin giúp cho chúng con biết nhạy cảm với lời van nài của người dân

Họ van xin chúng con biến vũ khí chiến tranh thành khí cụ hòa bình,

Thay sự náo loạn thành niềm tin  kiên vững,

và sự tranh chấp thành sự thứ tha.

Xin cho ngọn lửa hy vọng  tiếp tục cháy sáng trong chúng con,

Nhờ vậy với sự nhẫn nại và kiên trì

chúng con có thể chọn đối thoại và hòa giải.

rồi thì cuối cùng hòa bình có thể chiến thắng,

và có thể là các từ “chia rẽ”, “hận thù” và “chiến tranh”

bị tống khỏi trái tim của mọi người nam nữ chúng con.

Lạy Chúa, xin xoa dịu bạo lực nơi miệng lưỡi và tay chân chúng con.

Đổi mới con tim và tâm trí chúng con, để từ “anh em” luôn gắn kết chúng con lại với nhau,

và cách sống của chúng con sẽ luôn là:  Hòa bình, Shalom, Salaam!  Amen.

A PRAYER FOR PEACE BY POPE FRANCIS

Lord God of peace, hear our prayer!

We have tried so many times and over so many years

to resolve our conflicts by our own powers and by the force of our arms.

How many moments of hostility and darkness have we experienced?

how much blood has been shed?

how many lives have been shattered?

how many hopes have been buried?

But our efforts have been in vain.

Now, Lord, come to our aid!

Grant us peace, teach us peace;

guide our steps in the way of peace.

Open our eyes and our hearts,

and give us the courage to say: “Never again war!”; “With war everything is lost”.

Instill in our hearts the courage to take concrete steps to achieve peace.

Lord, God of Abraham, God of the Prophets, God of Love,

you created us and you call us to live as brothers and sisters.

Give us the strength daily to be instruments of peace;

enable us to see everyone who crosses our path as our brother or sister.

Make us sensitive to the plea of our citizens

who entreat us to turn our weapons of war into implements of peace,

our trepidation into confident trust,

and our quarreling into forgiveness.

Keep alive within us the flame of hope,

so that with patience and perseverance

we may opt for dialogue and reconciliation.

In this way may peace triumph at last,

and may the words “division,” “hatred,” and “war”

be banished from the heart of every man and woman.

Lord, defuse the violence of our tongues and our hands.

Renew our hearts and minds,

so that the word which always brings us together will be “brother,”

and our way of life will always be that of: Shalom, Peace, Salaam! Amen.