Lửa và Chia Rẽ – Pt. Anthony chu văn bình ‘62, TTCGVN, GP Orange, USA

Bài Suy Niệm CN XX Tn Năm C

Các bạn cựu chủng sinh thân mến,

            Suốt một tuần lễ làm việc mệt nhọc, nhiều người mong đến nhà thờ để nghe những lời giảng dạy nhẹ nhàng, đầy yêu thương và an ủi, nhưng bài Tin Mừng hôm nay hoàn toàn ngược lại. Chúa Giêsu bảo, “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên.” Mang lửa xuống thế gian thôi chưa đủ, Ngài nói tiếp: “Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy đến để đem sự chia rẽ.” Hai câu nói này có thể gây hoang mang cho nhiều người và đem đến một cái nhìn lệch lạc về Chúa Giêsu. Chúng ta phải hiểu sao cho đúng với hình ảnh Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Ông Vua Thái Bình?

            Mỗi khi nói đến lửa, chúng ta liên tưởng đến sức tàn phá của chúng. Tại California, năm nào cũng có những trận hỏa hoạn tàn phá rừng, súc vật, tài sản, và ngay cả mạng sống của con người. Khi ngọn lửa được dập tắt, trong nhiều trường hợp người ta chỉ còn thấy tro bụi, kéo theo nhiều thiệt hại và thương vong. Nhiều người liên tưởng tới ngọn lửa này khi nghe Chúa Giêsu nói, Ngài mang lửa xuống thế gian.

            Theo William Barclay, một nhà chú giải Thánh Kinh, bảo rằng, trong văn hóa và suy tư của người Do Thái, lửa luôn mang ý nghĩa của việc xét xử. Lửa có khả năng gạn lọc vàng ròng ra khỏi những gì là bợn nhơ bẩn thỉu. Sách Khôn Ngoan có nói, “Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa” (Kn 3:8). Duy nhất chỉ có Thiên Chúa là ngọn lửa nghiêm minh, toàn năng xét xử những tốt xấu ở thế gian. Chúa Giêsu chính là ngọn lửa đó, từ trời xuống, và Ngài mong muốn cho ngọn lửa bừng lên để xét xử nhân loại và thiêu đốt những hành vi xấu xa của sự dữ. Nếu Chúa là ngọn lửa này thì không ai có thể tránh được sự công minh khi Ngài xét xử. 

            Mặc dù ngọn lửa của Chúa Giêsu sẽ đốt nóng thế gian, và bị nhiều người chống đối, nhưng rất nhiều người khác đã đón nhận và trở thành những môn đệ nhiệt thành của Chúa Giêsu. Họ đã làm cho lửa của Chúa bừng cháy lên từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội. Vì nhiều người đã quen sống với thói hư tật xấu của mình, nên không chấp nhận để cho ngọn lửa của Chúa thanh luyện. Từ đó dẫn đến những tranh cãi và chia rẽ ngay từ trong gia đình như chúng ta nghe trong bài Tin Mừng hôm nay. 

            Tiên tri Giêrêmia cũng đã phải trải qua những chống đối như thế trong sứ vụ của ông. Ông đã lên án những hành vi tội lỗi từ vua chí dân, và tiên báo sự sụp đổ của Đền Thờ Giêrusalem. Vua quan và người dân Do Thái không chấp nhận những lời tiên tri này và đã ném ông xuống một cái giếng cạn để ông chết đói, nhưng sau đó ông đã được may mắn cứu thoát. 

            Cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng không khá hơn thời đại của Tiên Tri Giêrêmia và thời đại của Chúa Giêsu. Những người trong cùng một gia đình, hội đoàn, đoàn thể vẫn thường có những bất đồng ý kiến về nhiều vấn đề chẳng hạn như: sự sống của thai nhi, đồng tính, chiến tranh, hôn nhân, tôn giáo, và chính trị. Càng tranh cãi, càng đưa đến chia rẽ, hoặc làm cho tình trạng chia rẽ trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta phải làm gì? Là những môn đệ của Chúa, chúng ta tiếp tục sống với ngọn lửa Chúa đã mang xuống thế gian này, và hãy để cho ngọn lửa đó theo thời gian hâm nóng thế gian và tẩy trừ mọi bợn nhơ do tội lỗi gây ra.

Dear Ex-Luros,

In today’s Gospel, Jesus challenges his disciples to examine who they love first and foremost. A true disciple loves God above all else and is willing to forsake all for Jesus Christ. Jesus insists that his disciples give him the loyalty which is only due to God, a loyalty which is higher than spouse or kin. It is possible that family and friends can become our enemies if the thought of them keeps us from doing what we know God wants us to do. Does the love of Jesus Christ compel you to put God first in all you do (2 Corinthians 5:14)?

The Gospel message is good news for those who seek pardon, peace, and the abundant life which God offers us through his Son, Jesus Christ. Jesus offers true freedom to those who believe in him – freedom from slavery to sin, Satan, and the oppressive forces of hatred and evil that can destroy body, mind, and spirit. Do you listen to the voice of your Savior and trust in his word? Commit your ways to him, obey his word, and you will find true peace, joy, and happiness in the Lord your God.

Thân ái trong Chúa Kitô