Những Điều Kiện Làm Môn Đệ Chúa Giêsu – Pt. Anthony chu văn bình ‘62, TTCGVN, GP Orange, USA

Chúa Nhật XXIII TN Năm C

Các bạn Cựu Chủng Sinh thân mến,

Trên đường Chúa Giêsu đi Giêrusalem để chịu khổ hình, một đám rất đông dân chúng theo Ngài, tưởng rằng Ngài sẽ thiết lập vương quốc trần thế độc lập ở trần gian. Những người này chưa từng là môn đệ của Chúa Giêsu. Họ theo Ngài vào Giêrusalem để mong sau này có được một địa vị trong vương quốc mới, không còn bị những người La Mã thống trị. Biết được ảo tưởng này của họ, nên Chúa Giêsu nói rất thẳng và rất rõ về ba điều kiện dành cho những ai muốn theo Ngài.

     Trước hết họ phải ghét “cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình.” Tất cả các bản văn bằng tiếng Việt đều dùng chữ bỏ thay cho chữ ghét, có thể để nghe cho nhẹ nhàng hơn, nhưng nguyên ngữ Hy Lạp và những bản văn của các ngôn ngữ khác đều dùng chữ ghét. Chữ ghét trong đoạn văn này không mang ý nghĩa tương phản với chứ yêu, nhưng đây là hình thức phóng đại mà những câu thành ngữ thường hay diễn tả để nhấn mạnh ý nghĩa muốn truyền đạt.

     Thành ngữ tiếng Việt cũng thường hay dùng cách diễn tả này, chẳng hạn như, “Cắt cổ không bằng đổ rượu,” hay, “Chém cha không bằng pha tiếng.” Dĩ nhiên “cắt cổ” và “chém cha” là hai hành động dã man kinh hoàng, và chúng được đưa vào hai câu thành ngữ để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc “đổ rượu” và “pha tiếng.” Cũng thế, Chúa Giêsu nói ghét “cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình,” là để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của điều kiện làm môn đệ cho Ngài. Lòng khát khao dấn thân đi theo Chúa phải vượt lên trên mọi tình cảm, ngay cả những tình cảm dành cho gia đình, hay cả mạng sống mình.

     Điều kiện thứ hai là người môn đệ phải sẵn sàng vác thập giá. Chính Chúa Giêsu đang trên đường đi Giêrusalem để vác thập giá và chịu đóng đanh. Do vậy những người muốn theo Ngài sẽ không đi bất cứ con đường nào khác ngoài con đường thập giá, một con đường dấn thân trọn vẹn. Con đường này hoàn toàn khác với ảo tưởng của đám đông dân chúng đang chờ đợi Ngài. Do vậy Ngài nhấn mạnh thêm, là ai muốn theo Ngài phải suy xét cho kỹ như người xây tháp canh hoặc như ông vua muốn giao tranh trong một trận chiến. Nếu nhận ra mình không đủ khả năng, thì không nên tiếp tục. Tất cả những nông nổi nhất thời, thiếu suy xét kỹ lưỡng, sẽ làm cho những ai muốn theo Ngài dễ dàng bỏ cuộc khi va chạm với thực tế.

     Điều kiện sau cùng là phải chấp nhận từ bỏ tất cả để theo Chúa bởi vì người môn đệ chỉ muốn hoàn toàn thuộc về Chúa và Chúa là gia nghiệm duy nhất của cuộc đời họ. Tất cả những giá trị khác ở thế gian chỉ làm cho cuộc sống người môn đệ thêm nặng nề và dễ dàng bị chi phối. Điều kiện này một lần nữa nhấn mạnh đến tinh thần sẵn sàng hy sinh mọi tình cảm với gia đình và ngay cả mạng sống mình.

     Xem ra những điều kiện làm người môn đệ cho Chúa quá khó khăn. Không biết rồi ai có thể bước theo Ngài. Tuy nhiên đây cũng không phải là những điều kiện bất khả thi vì trải dài hơn 20 thế kỷ qua, không thời đại nào là không có những con người hy sinh tất cả và ngay cả mạng sống mình để theo Chúa. Họ là những chứng nhân anh hùng khích lệ tinh thần chúng ta thêm mạnh mẽ để thay thế họ làm môn đệ cho Chúa.

 

Dear Ex-Luros,

The cost of following Jesus as his disciples

Jesus willingly embraced the cross, not only out of obedience to his Father’s will, but out of a merciful love for each one of us in order to set us free from slavery to sin, Satan, and everything that would keep us from his love, truth, and goodness. Jesus knew that the cross was the Father’s way for him to achieve victory over sin and death – and glory for our sake as well. He counted the cost and said ‘yes’ to his Father’s will. If we want to share in his glory and victory, then we, too, must ‘count the cost’ and say ‘yes” to his call to “take up our cross and follow him” as our Lord and Savior.

What is the ‘way of the cross’ for you and me? It means that when my will crosses with God’s will, then his will must be done. The way of the cross involves sacrifice, the sacrifice of laying down my life each and every day for Jesus’ sake. What makes such sacrifice possible and “sweet” for us is the love of God poured out for us in the blood of Christ who cleanses us and makes us a new creation in him. Paul the Apostle tells us that “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us” (Romans 5:5). We can never outmatch God in his merciful love and kindness towards us. He always gives us more than we can expect or imagine. Do you allow the Holy Spirit to fill your heart and transform your life with the overflowing love and mercy of God?

Thân ái trong Chúa Kitô