TIỆC CƯỚI CANA – Pt. Anthony Chu Văn Bình ’62, TTCGVN, GP Orange, USA

Các bạn cựu chủng sinh thân mến, chúng ta đã có nhiều dịp tham dự một tiệc cưới, và rượu đóng một phần quan trọng trong tất cả các tiệc cưới.  Câu chuyện phúc âm hôm nay kể lại phép lạ công khai đầu tiên của Chúa Giêsu. Để đáp lại lời yêu cầu gián tiếp của Mẹ, hầu cứu một cặp vợ chồng mới cưới khỏi tủi hổ trong tiệc cưới của họ ở Cana, một thị trấn nhỏ cách Nazareth khoảng 5 dặm về phía đông bắc. Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu một cách diệu kỳ. Câu chuyện tiệc cưới Cana chỉ duy nhất có trong Phúc âm Thánh Gioan.
Phép lạ tại Cana cung cấp cho chúng ta một số hiểu biết phong phú về tính cách của Mẹ Maria. Hãy để ý rằng Mẹ Maria là người đầu tiên nhận ra tiệc cưới đang thiếu rượu. Để tránh cho gia chủ bối rối, Mẹ lặng lẽ đến với Chúa Giêsu và chỉ đơn thuần cho Người biết hiện tình của họ. Mặc dù rõ ràng là hy vọng Người sẽ can thiệp, Mẹ không thúc ép, giục giã hoặc vấn kế. Mẹ chỉ đơn giản là nói rõ tình cảnh thật cho Đức Giêsu và để vấn đề hoàn toàn trong tay Người. Khi làm như vậy, Mẹ cho chúng ta một mẫu gương tuyệt hảo về cầu nguyện. Chỉ cần đề cập đến nhu cầu của chúng ta là đủ. Là một người Cha nhân từ, Thiên Chúa biết điều gì dành cho chúng ta và chúng ta luôn có thể chắc chắn rằng Ngài sẽ hành động vì lợi ích tốt nhất của chúng ta.

Từ cuộc đối thoại trong câu chuyện, rõ ràng Chúa Giêsu đã không lường trước việc dùng quyền năng kỳ diệu của mình vào thời điểm này trong đời. Nhưng để đáp lại sự quan tâm của Mẹ, Người đã ân cần làm theo ngay lập tức. Như vậy, một phần nào đó, Đức Maria có trách nhiệm mở đầu cho Đức Giêsu trong cuộc đời công khai của Người. Là một người mẹ hoàn hảo, Mẹ làm những gì mà tất cả các bậc cha mẹ nên làm cho con cái của họ.

Today’s gospel story recount the first public miracle of Jesus. In response to an oblique request by his mother to save a newly married couple from embarrassment at their wedding reception in Cana, a little town some five miles northeast of Nazareth. Jesus miraculously changed water into wine. The story is unique to John’s Gospel.

The miracle at Cana offers us some rich insights into the character of Mary. Notice it is Mary who first realize the wedding reception is running short of wine. To spare the family embarrassment, she goes quietly to Jesus and merely apprises him of the situation. Though obviously hoping he will intervene, she does not push, prod, or cajole. She simply acquaints him of the fact and leaves the matter completely in his hand. In doing so she provides us with a perfect role model for prayer. Merely mention of our needs is enough. As a loving Father, God knows what is for us and we can always be sure he will act in our best interest.

From the dialogue in the story, it is apparent that Jesus did not anticipate using his miraculous powers at this juncture in his life. But in response to his mother’s concern, he complies immediately and graciously. Thus Mary is in part responsible for launching Jesus on his public life. As perfect mother, she does what all parents should do for their children.

Thân ái trong Đức Kitô