Tinh Thần Khiêm Nhường – Pt. Anthony chu văn bình ‘62, TTCGVN, GP Orange, USA

Suy Niệm CN XXII Tn Năm C

Các bạn cựu Chủng Sinh thân mến,

         Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái đến với những bữa tiệc, đặc biệt là những bữa tiệc lớn, để xác định địa vị của họ ở trong xã hội hơn là ăn uống xã giao. Những chỗ trên cùng trong phòng tiệc thường dành cho những bậc vị vọng và những viên chức lãnh đạo tinh thần. Tuy nhiên chuyện thường xảy ra là có những người ở địa vị nhỏ nhưng lại muốn nâng mình lên để ngồi vào những chỗ quan trọng hơn. Vì thường xuyên chứng kiến những cảnh như vậy đã xảy ra, có lẽ cả trong bữa tiệc được nhắc đến trong bài Tin Mừng hôm nay, nên Chúa Giêsu đã lên tiếng bảo rằng, “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất.”

            Chỗ cao trọng nhất trong bữa tiệc là chỗ nên tránh bởi vì mình không biết còn những nhật vật nào nữa quan trọng hơn sẽ tới sau. Cách tốt nhất là tìm những chỗ càng thấp càng tốt, để chủ nhà đưa mình đến chỗ danh dự, hơn là tự mình đưa lên để rồi bị người ta hạ xuống. Bài đọc một ngày hôm nay cũng nhấn mạnh đến điểm đó: “Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa.” Trong những giao tiếp hàng ngày, ai cũng quý mến những người biết tự hạ mình xuống, và tránh né những người tìm cách hạ người khác xuống để đưa mình lên. Chính Chúa Giêsu cũng đã nhắc nhở, “Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên.”

            Song song với bài học dành cho khách dự tiệc, Chúa Giêsu còn chỉ dạy chủ tiệc tinh thần khiêm nhường khi mời khách. Trong xã hội người Do Thái ngày xưa, cũng như trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, người ta mời nhau dự tiệc vì những lý do tiêu biểu. Trước hết là để trả nợ. Họ đã mời mình rồi, giờ mình phải mời lại họ. Lý do thứ hai là để lấy lòng những người có quyền thế trong xã hội. Không riêng gì tại Việt Nam, nhưng ngay tại Mỹ, có những người mở tiệc mời những quan chức lớn để có thể để thăng quan tiến chức, công việc làm ăn được dễ dàng hơn, hay cậy nhờ họ bảo kê cho thương vụ bất chính của mình. Lý do thứ ba là để khoe khoang của cải hay sự thành công của mình. Họ đi tìm sự ngưỡng mộ nơi những khách dự tiệc.

            Tất cả những cách này đều không phù hợp với tinh thần khiêm nhường Chúa Giêsu chỉ dạy. Những người thực sự có tinh thần khiêm nhường là những người cho đi nhưng không mong báo đáp. Do vậy, Chúa nói, “hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ.” Cho đi mà vẫn còn mong báo đáp, thì đã mất phần thưởng rồi. Còn những ai cho đi, nhưng không nghĩ đến được báo đáp, thì “sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại.”

            Phần lớn chúng ta mong được đền trả ngay ở đời này cho những gì chúng ta cống hiến, nhưng phần thưởng ở thế gian đâu là gì sánh với phần thưởng của Chúa dành cho chúng ta ở đời sau. Đời sống khiêm nhường giúp chúng ta bỏ qua những lợi ích tầm thường, để chỉ hướng về phần thưởng đang đợi chờ chúng ta trên thiên đàng.

Dear Ex-Luros,

What is true humility and why should we make it a characteristic mark of our life and action? True humility is not feeling bad about yourself, or having a low opinion of yourself, or thinking of yourself as inferior to others. True humility frees us from preoccupation with ourselves, whereas a low self-opinion tends to focus our attention on ourselves. Humility is truth in self-understanding and truth in action. Viewing ourselves truthfully, with sober judgment, means seeing ourselves the way God sees us. A humble person makes a realistic assessment of himself or herself without illusion or pretense to be something he or she is not. The humble regard themselves neither smaller nor larger than they truly are.

True humility frees us to be our true selves and to avoid despair and pride. A humble person does not have to wear a mask or put on a facade in order to look good to others, especially to those who are not really familiar with that person. The humble are not swayed by accidentals, such as fame, reputation, success, or failure.

Humility is the queen or foundation of all the other virtues because it enables us to view and judge ourselves correctly, the way God sees us. Humility leads to true self-knowledge, honesty, realism, strength, and dedication to give ourselves to something greater than ourselves. Humility frees us to love and serve others selflessly, for their sake, rather than our own. Paul the Apostles, gives us the greatest example and model of humility in the person of Jesus Christ, who emptied himself, taking the form of a servant, …who humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross (Philippians 2:7-8). The Lord Jesus gives grace to those who seek him humbly. Do you want to be a servant as Jesus served?

Thân ái trong Đức Kitô