Yêu  thương kẻ thù (Lc 1:39-56) -Pt. Anthony Chu văn Bình ’62, TTCGVN, GP Orange, USA

Tin Mừng hôm nay là phần tiếp theo bài giảng của Lu-ca về Phúc và Họa, trong đó Chúa Giê-su nêu ra trọng tâm điều Ngài giảng dạy và nêu bật các yếu tố khác biệt với Cựu ước. Tuần trước, Ngài đã bắt đầu với bốn Mối Phúc và bốn Mối Khốn. Hôm nay, Ngài tiếp ngay với một loạt các đòi hỏi bổ sung nhưng đầy thách thức mà cuối cùng sẽ lên đến con số mười lăm. Các giới luật bổ sung được thiết kế để làm rõ thêm đạo đức và cách sống của Ky-tô hữu. Tất cả đều khó và đòi hỏi cao, nhưng hai điều đầu tiên đặc biệt rắc rối và gây khó chịu. Đứng đầu danh sách, hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét các con.

Những giới răn này thường xuyên tỏ ra đáng lo ngại và khó hiểu đến nỗi nhiều người ngay lập tức cố gắng giải thích chúng là ngoa ngữ hoặc cường điệu Semitic. Nhưng mặc dù thực sự có thể cần một số tính chất liên quan đến “yêu thương” kiểu thế gian, không có dấu hiệu nào ở đây hay nơi khác cho thấy Chúa Giê-su có ý gì khác ngoài những gì ngài đã nói. Đúng vậy, tình yêu mà Chúa Giêsu đang nói đến ở đây không phải là tình yêu lãng mạn mà chúng ta thường nghĩ trong nền văn hóa của chúng ta. Chẳng hạn, nó không liên quan gì đến cảm giác ấm áp của nhịp tim đập nhanh và mọi thứ liên quan đến việc cầu chúc cho người kia tốt đẹp và luôn tìm kiếm những lợi ích tốt nhất của họ. Tuy nhiên, khi áp dụng cho kẻ thù hoặc kẻ ghét chúng ta, ngay cả điều này vẫn còn khó khăn và nhiều người đặt câu hỏi liệu Chúa Giê-su có thực sự muốn hiểu theo nghĩa đen hay không.

Tuy nhiên, trọn cuộc đời của Chúa Giê-su cho thấy Ngài muốn nói chính xác những gì ngài đã nói và không có điều gì trong lời dạy dỗ của ngài đã làm dịu đi hoặc làm giảm giá trị của nó. Hơn nữa, vào cuối đời và trong hoàn cảnh khó khăn nhất, Chúa Giê-su đã áp dụng lời dạy này. Khi bị treo trên thập giá trong đau đớn, nhìn xuống những kẻ đã đóng đinh mình và vẫn đứng đó nhạo báng, Người đã cầu nguyện “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Và lịch sử Giáo Hội, cũng có thể thấy rõ rằng Giáo hội sơ khai đã thực hiện sự dạy dỗ theo nghĩa đen. Khi Stê-pha-nô, vị thử đạo đầu tiên bị ném đá đến chết, thánh nhân cũng kêu lên rằng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (Cv 7:60).

Các bạn cự chủng sinh thân mến, chắc hẳn biến cố cha Giu-se Trần Ngoc Thanh bị chém chết đang khi thi hành thiên chức linh mục của mình nơi tòa giải tội để tha tội cho hối nhân đã làm cho nhiều người trong chúng ta rất bàng hoàng và không khỏi hoang mang khi tiếng nói công lý không được đề cao.  Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho vị linh mục trẻ đã chết trong đau thương và phó thác mọi sự trong tay Chúa, mặt khác chúng ta cần gióng lên tiếng nói của mình đòi hỏi chính quyền cần minh bạch sự việc và công lý phải được tôn trọng. Nhất là chính quyền có bổn phận và trách nhiệm bào đảm cuộc sống an bình cho mọi người dân để không có một “cha Thanh” khác xẩy ra.

Thân ái trong Chúa Ki-tô

Love your enemies

Today’s Gospel is a continuation of Luke’s sermon on the Plane in which Jesus sets out the central nucleus of his teaching and highlights the elements last distinguished it from the Old Testament. Last week he began with the four Beatitudes and four Woes. Here he follows them up immediately with a series of complimentary yet challenging demands that will eventually number fifteen. The addition precepts are designed to clarify further the Christian ethic and ways of life. All of them are difficult and demanding, but the first two are particularly troublesome and disconcerting. At the very head of the list, indicating there overarching importance, are the commands love your enemies, do good to those who hate you.

These directives frequently prove so disturbing and discombobulating that many immediately trying to explain them away as hyperbole or Semitic exaggeration. But while some qualification may indeed be needed with regard to the world “love,” there is no indication here or elsewhere that Jesus meant anything other than what he said. True, the love Jesus is speak of here is not the romantic love we generally think in our own culture. It has nothing to do, for instance, with warm feelings of quickening heartbeats, and everything to do with wishing the other well and always seeking his or her very best interests. Still, when applying to an enemy or one who hate us, even this remains difficult and many question if Jesus really meant to be taken literally.

Yet the whole tenor of Jesus’ life suggests he meant precisely what he said and nothing in his subsequence teaching ever softened it or detracted from it. Furthermore, at the end of his life and in the most difficult of circumstances Jesus put this teaching into practice. As he hung in agony on the cross, looking down on those who had crucified him and still stood there reviling him, he prayed “Father, forgive them, they know not what they do” (lk 23:34). It is also evident from history that the early Church took the teaching literally. When Stephen, the first mmartyr, was being stoned to death, he likewise called out, “Lord, do not hold this sin against them” (Ac 7:60).

Dear Ex-Luros, the tragic of Fr. Joseph Tran Ngoc Thanh was chopped while performing his priestly ministry in the confessional, to forgive penitents, has shocked many of us. We are extremely shocked and confused when the voice of justice is not upheld. Let’s continue to pray for our young priest who painfully died and also leaves everything in God’s hands, on the other hand we need to raise our voice and demand that the government must be transparent about the tragic and justice must be served and respected. Especially the government has the duty and responsibility to ensure a peaceful life for all citizens, so that another “Father Thanh” will not happen.